BTYD Logo

BTYD

8. BTYD

VIII. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM VE DENETİM KONFERANSI 2-3 Mart 2017, İstanbul

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye’de alanında ilk ve tek konferans serisi olan Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı bu sene 2-3 Mart 2017 tarihleri arasında Milli Reasurans Konferans Salonunda kamu otoriteleri ve denetim şirketleri temsilcileri, bankalar ve finans kuruluşları, sigorta şirketleri, belediyeler, telekom ve enerji gibi sektörlerden yüzlerce profesyonelin katılımı ile gerçekleştirildi.

ISACA Istanbul Başkanı Sayın Doç Dr İzzet Gökhan Özbilgin ve Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet Baş tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmaları akabinde etkinliği destekleyen Sayıştay’a ve Stratejik ortaklar olan denetim kuruluşlarına ödülleri takdim edilmiştir. Etkinlik boyunca bağımsız denetim kuruluşlarından ve sektörden temsilciler çeşitli başlıklarda gerçekleştirdikleri sunumlar ile başta kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili gelişmeler ve konunun çeşitli bakış açılarından değerlendirilmesi ve siber tehditler ile güvenlik önlemlerinin alınması olmak üzere gerek yasal düzenlemelerdeki gelişmeler, gerek yeni konular ile ilgili çok değerli paylaşımlarda bulunmuşlardır. Kişisel verilerin korunması kanunu etkinlik boyunca hukuk, denetim ve siber güvence açısından değerlendirilmiş, güncel siber tehditler ve korunma yöntemleri alanında uzman kişilerce masaya yatırılmıştır. Fintech, son dönemlerde yaşanan SWIFT saldırıları ve BT Denetiminin kültürünün denetlenmesi ele alınan diğer önemli başlıklardan bazılarıdır.

Etkinliğin birinci gününde Doç Dr İzzet Gökhan Özbilgin moderatörlüğünde gerçekleştirilen Regülasyonlar ve BT Denetimi panelinde Sayıştay, SPK, Kamu Gözetim Kurumu ve BDDK’dan temsilciler ile BT Denetimi ve BT Denetimi özelinde yasal düzenlemeler değerlendirilmiştir. Yasal düzenlemelere yönelik yakın dönemdeki planlar, gerçekleştirilen çalışmalar temsilciler tarafından katılımcılar ile paylaşılmıştır. Katılımcılar oturum boyunca yasal düzenlemeler ile ilgili merak ettikleri hususları direkt kamu otoritesi kuruluşların temsilcilerine iletebilmişler ve merak ettikleri hususlar konusundan bilgilendirilmişlerdir.

Etkinliğin ikinci gününde ise BDDK Başkan Yardımcısı Sayın M. Mustafa Cerit moderatörlüğünde gerçekleştirilen Üst Yönetici Penceresinden BT Denetimi panelinde ise ODEA Bank CIO’su Fevzi Tayfun Küçük, Yapı Kredi Bankası CIO’su Cahit Erdoğan ve INGBANK CIO’su Bahadır Şamlı CIO bakış açısıyla BT Denetimini değerlendirmiş, kurumları açısından faydalarını, uygulama zorluklarını ve kendileri gerçekleştirdikleri uygulamaları katılımcılar ile paylaşmışlardır.

Konferansın finalinde ise ISACA Istanbul Kurucu Başkanı Murat Lostar moderatörlüğünde gerçekleştirilen Mavi Berelilerin Gözünden Kırmızı Bereliler panelinde bilgi güvenliği üst düzey yöneticileri bilgi güvenliğinin yasal olmayan tarafında duran saldırganları, profillerini, motivasyonlarını, verdikleri ve verebilecekleri zararları, gelecekte bizleri nelerin bekleyebileceğini ve alınabilecek önlemleri katılımcılardan gelen sorular ile değerlendirdiler. Katılımcılarımız Türk Telekom Grup Güvenlik Güvence Müdürü Pelin Pehlivan, Pegasus Bilgi Güvenlik Müdürü Murat Zaralı ve Logsign Ürün Direktörü Kıvılcım Hindistan’a sorularını direkt yöneltebildiler.

ISACA Istanbul Student Grup üyesi değerli öğrencilerimiz etkinliğin yürütülmesine önemli rol oynamışlar ve etkinlik boyunca sektörün önemli paydaşları olan profesyoneller ve yöneticiler ile paylaşımda bulunmuşlardır. Etkinliğin her anında Boğaziçi, Bilgi, Bahçeşehir, Medipol ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde okuyan öğrencilerimiz bizlere destek olmuşlardır.

Her yıl gerçekleştirilen konferanslar ile Bilgi Teknolojileri Yönetişim, Denetim, Kontrol, Risk ve Bilgi Güvenliği alanında gerek kamu, gerek özel sektörde çalışan profesyonelleri bir araya getirme ve oluşturulan sinerji ile katılımcıların networklerini geliştirme olanağı sunulan BTYD konferanslar serisi ile katılımcılar güncel konular, son düzenlemeler ve yeni trendler hakkında bilgi sahibi olma, son gelişmeleri birebir oluşturucuları ve uygulayıcıları ile masaya yatırma olanaklarına sahip olmaktadır.

Ana Sponsor

Stratejik Ortaklar


Altın Sponsorlar

Basın Sponsorları

bthaber150 ict230
turkinternet230


Destekçiler

Web Site Sponsor

BTYD Ödüller
BTYD Tanıtım Videosu