BTYD Logo

BTYD

8. BTYD - Konuşmacılar

Konuşmacılar

Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, ISACA İstanbul Chapter Başkanı

101

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün Bilgisayar Opsiyonundan şeref listesinde mezun olmuş, akademik çalışmalarına devam ederek Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almış ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçent olmuştur. 18 yıl profesyonel iş hayatında bulunan Dr. Özbilgin, çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında Bilişim Teknolojileri ve İş Geliştirme alanlarında önemli görevler yapmıştır. THK Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Doçent atanarak akademik dünyaya katılmış Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürü, Dekan Vekili gibi üst düzeyde idari görevlerde bulunmuştur. Birçok ulusal ve uluslararası projeler yürüten Özbilgin, aynı zamanda ulusal ve uluslararası çeşitli kuruluşlara danışmanlık görevlerini yerine getirmiştir. Özbilgin bu görevlerinin yanı sıra birçok önemli çalışma grupları ile sivil toplum kuruluşlarında sorumluluklar almıştır. Halen ISACA Başkanı ve Kamu Bilişimcileri Derneği YK Üyesi olarak görev yapan Özbilgin, Türkiye Bilişim Derneği YK Üyeliği, ISSA YK Üyeliği, e-Devlet Üst Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuş, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda Kamu ilişkilerini yürütmüş ve Türkiye’yi temsil etmiştir. Kendi alanında Türkiye’de ilk ve tek olan konferansların oluşmasında görev almış, bu etkinliklere Başkanlık etmiştir. Kendisi özellikle yönetim bilişim sistemleri, siber güvenlik, BT denetimi, e-devlet ve e-dönüşüm gibi konularda çalışmakta olup, birçok ulusal ve uluslararası etkinliklerde konuşmalar yapmış, yayınlar hazırlamıştır.

Ahmet KOLTUKSUZ, Yaşar Üniversitesi

1961 yılında doğdu, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde “Bilgisayar Güvenliği İlkeleri” adlı Yüksek Lisans tezini 1989 yılında tamamladı. 1995 yılında aynı kurumda “Simetrik Kriptosistemler İçin Türkiye Türkçesinin Kriptanalitik Ölçütleri” adlı Doktora tezini verdi. Aynı yıl Yardımcı Doçent oldu. 1996 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne katıldı. 1999 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Doçent oldu; İYTE bünyesinde Bilgi Sistemleri Stratejisi ve Güvenliği Laboratuvarını kurdu ve yöneticiliğini yaptı. Eylül 2009 tarihinde Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne katıldı. Halen aynı kurumda Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. Yaşar Üniversitesi bünyesinde 2012-2013 Öğretim yılından başlayarak, Lisansüstü düzeyde, Siber Güvenlik Bilim Dalını kurmuştur, halen yürütücülüğünü yapmaktadır. 2014 yılında yine aynı kurumda Yaşar-Siber Olaylara Müdahale Ekibi, YAŞAR SOME’yi oluşturmuştur; halen de yürütücülüğünü yapmaktadır.

İlgi  alanları;  Kriptoloji,  Sayılar  Kuramı,  Bilgi  Kuramı,  Hesaplama  Kuramı,  İşletim Sistemleri, Çok Çekirdekli Mimariler, Siberuzay Savunma ve Güvenlik, Siber İstihbarat, Açık Kaynak İstihbaratı Analizi ve Adli Bilişimdir

Alen Bohcelyan, UITSEC

Alen Bohcelyan, 2010 yılından bu yana UITSEC bünyesinde siber güvenlik, yazılım güvenliği ve penetrasyon testleri alanında çalışmaktadır. Aktif olarak, dağıtık mimarideki uygulamaların, yapı, çalışma mantığı ve teknik hatalardan kaynaklı farklı katmanlardaki zafiyetleri penetre etme üzerine eğilmektedir. Çoğunlukla finansal kuruluşların, holdinglerin, devlet kurumlarının, EMEA merkezli global firmaların güvenlik danışmanlıklarını ve testlerini gerçekleştirmektedir. 2012 yılından bu yana UITSEC şirketinde Master Architect yetkinliği kazanarak, Chief Security Officer ünvanı ile profesyonel hayatına devam etmektedir. Bu zamana kadar 150’nin üzerinde PenTest ve danışmanlık projelerinde görev alan Bohcelyan, aktif olarak ileri sızma teknikleri üzerine özgün araştırmalar geliştirmektedir.

Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık, Şirket Ortağı, Baş Danışman

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayıp, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Elektronik ve Haberleşme Yüksek Lisans derecesi almıştır. Dinçkan iş hayatına SPD İletişim Sistemleri’nde Teknik Danışman olarak başlamıştır. 2003 yılında TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nde danışman, teknik uzman ve proje yöneticisi olarak birçok ulusal ve uluslararası projede görevler almıştır. Halen aralık 2010 itibarı ile kurucuları arasında yer aldığı BTYÖN Danışmanlık’ta Yönetici Ortak ve Baş Danışman olarak çalışmaktadır. Bilgi güvenliği yönetimi, iş sürekliliği yönetimi, BT yönetişimi, veri güvenliği ve BT hizmet yönetimi konularında deneyime sahip olan Dinçkan başta bankacılık ve finansal hizmetler sektörü olmak üzere telekomünikasyon, üretim, sağlık ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren birçok kuruluşa ekibi ile birlikte hizmet vermektedir. Dinçkan CISA, CRISC, MBCI, COBIT Foundation, ITIL Foundation, ISO 22301 Baş Denetçi, ISO/IEC 27001 Baş Denetçi, CCNP ve CEH sertifikalarına sahiptir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Barış Yalçın, Türkiye İş Bankası

Barış Yalçın, çalışma hayatına 2005 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde başlamıştır. BT Denetim ekibinin kuruluş aşamasında aktif rol üstlenmiş ve uzun süre söz konusu ekibin yöneticisi olarak görev yapmıştır. Banka bünyesinde 10 yıllık BT denetim ve kontrol tecrübesi bulunan Barış Yalçın, halen İç Kontrol Bölümü’nde bilgi sistemleri kontrollerinden sorumlu yöneticilik ve BT yönetişim komitelerinde danışmanlık görevlerini yürütmeye devam etmektedir. Barış Yalçın, CISA, CISM, CGEIT, CRISC ve ITIL sertifikalarına sahiptir.

Burak Kırcalı, EY

Burak Kırcalı, EY EMEIA Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Nesnelerin Interneti (Internet of Things) bölümünde tüketiciye yönelik akıllı ev, akıllı sağlık, akıllı ulaşım ve akıllı sigorta hizmetleri alanında Kıdemli Müdür olarak görev yapmaktadır. Burak Kırcalı, EY bünyesine Nisan 2016 tarihinde katılmıştır. EY’a katılmadan önce son 5 yılı küresel elektronik sektöründe yeni nesil müşteri deneyimi teknolojileri yönetim danışmanlığı olmak üzere toplam 11 yıllık IBM deneyimi bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olan Burak Kırcalı, mevcut durum analizi, büyüme fırsatlarının belirlenmesi ve yönetilmesi, yetkinlik geliştirme ve organizasyonel çeviklik için tasarım düşünce modelinin uygulanması, kendini kanıtlamış büyüme fırsatlarının ve pazarlama ve satış iş modellerinin yeniden tasarlanması ile organizasyon içinde ticari olarak ölçeklendirilmesi konularinda hizmet sunmaktadır.

Burç Yıldırım, Deloitte

Deloitte Türkiye’de Siber Güvenlik hizmetlerinden sorumlu Ortak olarak Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetler grubunda görev yapan Burç Yıldırım 2013 yılında Deloitte Türkiye’ye katılmıştır. Burç Yuıldırım’ın verdiği hizmetlerden bazıları, Sızma Testi Hizmetleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Danışmanlığı ,Güvenli Uygulama Geliştirme Danışmanlığı, Kötü Niyetli Kod Analizi, Kaynak Kod Analizi, Teknik Güvenlik Denetlemeleri, Güvenlik Altyapısının Seçimi Danışmanlığı’dır.

Sarbanes Oxley, PCI DSS, 5651 ve Elektronik Haberleşme Kanunu, BDDK  gibi birçok yasal  ve regülasyonel alanda şirketlere uyumluluk ve denetim hizmetleri vermiştir. Tedarikçiler ve iş ortaklarına ilişkin risklerin ortaya çıkarılmasını sağlayan özel yazılım projesinde çalışmıştır.

Offensive Security, incident management, malware analysis ve güvenli kod geliştirme uzmanlık alanlarındandır. 2012 yılında Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikasını almıştır. Burç Yıldırım, İÜ Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği’nden 2000 yılında mezun olmuştur. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Cahit Erdoğan, YKB Genel Müdür Yrd.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayıp, Rochester Institute of Technology’den İşletme yüksek lisans derecesi almıştır. Erdoğan, iş hayatına Xerox Corporation’da (Rochester, NY) İş Analisti olarak başlamış, 2000 yılında Accenture Türkiye ofisine katılarak yönetim danışmanlığı kariyerine adım atmıştır. Kasım 2009’a kadar çalışmış olduğu Accenture’da sırasıyla Danışman, Yönetici, Kıdemli Yönetici rollerini üstlenmiş, Şubat 2008’de Yönetim Danışmanlığı İşkolu Ülke Sorumlusu görevine atanmıştır. 2009 yılında Bilişim Teknolojileri Yönetimi Başkanı (CIO) olarak Yapı Kredi’ye katılan Erdoğan, Temmuz 2013’dan bu yana Bilişim Teknolojileri ve Operasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Erdoğan, ayrıca Temmuz 2013’den bu yana İcra Kurulu Üyesi ve Yapı Kredi Teknoloji’de Mayıs 2015 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Celil Ünüver

Celil Ünüver, tersine mühendislik , exploit geliştirme, zafiyet araştırma alanlarında çalışmalar yapan bir bilgi güvenliği araştırmacısıdır. Siber tehdit ve zafiyet istihbarat hizmeti veren VeriSign iDefense, ZDI vb. birçok global firmaya zero-day zafiyet araştırmacısı olarak hizmet veren Ünüver, şu an kurucu ortağı olduğu TRAPMINE  Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. altında başlıca zero-day engelleme çözümleri ve zafiyet istihbaratı olmak üzere çeşitli bilgi güvenliği çalışmalarına liderlik etmektedir. Microsoft, Apple, Adobe, Novell, IBM, Schneider Electric gibi firmaların yazılımlarında bulduğu onlarca kritik zafiyet, güvenlik bildirisi olarak yayınlanmış ve araştırmalarını Güney Kore, Japonya, Kanada, İsviçre, Polonya vb. ülkelerde konuşmacı olarak davet edildiği çeşitli uluslararası konferanslarda (Power of Community, Code Blue, Swiss Cyber Storm, Hackfest, CONFidence, Defcamp) paylaşmıştır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır.

Dilek Duman, Denizbank

1997 yılında DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’na katılan Dilek Duman, 1997-2004 tarihleri arasında Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü, 2004-2008 tarihleri arasında Intertech Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 1 Ocak 2009’dan itibaren DenizBank Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Kariyer hayatına 1989 yılında yazılım mühendisi olarak başlayan Dilek Duman, 1993 senesine kadar Intertech bünyesinde Teknik Danışman olarak görev almıştır. Dilek Duman lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

Ocak 2009 itibari ile DenizBank’a Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Dilek Duman, yönettiği Intertech, Merkezi Operasyon, Organizasyon, CRM, Hizmet Kalitesi, Çağrı Merkezi ve Kartlı Ödeme Sistemleri ile bir çok  projeyi gerçekleştirmektedir.

Ehtiram ISMAYILOV, KPMG

ethiram

Ehtiram Ismayilov, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Bölümü ve Uluslararası Ticaret Bölümünden çift anadal programı ile 2006 yılında şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üniversite mezuniyetinin ardından, çalışma hayatına KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi bölümünde BT denetçisi olarak başlamış ve şu anda Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi bölümünde Direktör Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Süreç/BT denetim ve danışmanlığı, risk yönetimi, kurumsal yönetişim, bilgi güvenliği ve proje yönetimi konularında deneyime sahip olan Ehtiram Ismayilov başta bankacılık ve finansal hizmetler sektörü olmak üzere otomotiv, havacılık ve üretim ve hizmet sektörlerinde yer alan önemli müşterilere hizmet vermektedir. Aynı zamanda BT yönetişimi, COBIT ve Sarbanes-Oxley (SoX) denetimleri, hizmet kuruluşları denetimi, süreç iyileştirme, veri analitiği, sistem değişikliği değerlendirme hizmetleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları lisans başvuru süreçleri ile risk merkezi üyelerinin denetimleri konusunda tecrübe sahibidir. ISACA Istanbul Chapter Yönetim Kurulu üyesi olan Ehtiram Ismayilov, CISA, CISM, ISO27001 Lead Auditor sertifikalarına sahiptir.

Emre Beşli, E&Y Türkiye

EmreBesliEmre Beşli, EY Türkiye’de Danışmanlık Bölümü Ortağı olarak görev yapmakta olup Bilgi Teknolojileri Risk ve Güvence Hizmetlerinden sorumludur. 15 yılı aşkın bir süredir BT denetimi ve BT yönetişimi alanlarında denetim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede BT denetimi metodlarının hazırlanması, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, BT yönetimine ilişkin süreç ve sistemlerin tesisi, BT stratejilerinin oluşturulması ve organizasyon yapılarının iyileştirilmesi gibi alanlarda yoğun olarak görev yapmıştır. Beşli, ISACA Istanbul Chapter kurucu üyesidir.

 

Fatih Dinçsoy, Kamu Gözetimi Kurumu

1975 yılında Ankara’da doğdu. 2001 yılında Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden (Tam Burslu) mezun oldu. 2013 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde Ekonomi (Ar-Ge Tam Burslu) alanında yüksek lisans eğitimine başladı ve tez aşamasında. 2001-2002 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi, 2002-2003 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığında Mühendis, 2003-2008 yılları arasında Türk Telekomda Uzman, 2008-2013 yılları arasında TEİAŞ’ta sırasıyla şef ve Müdür yardımcısı ve 2013-2014 yılları arasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standardları Kurumunda Bilgi Sistemleri konusunda Teknik Müşavir olarak görev yaptı 30.06.2014 tarihinden beri Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standardları Kurumunda Bilgi Sistemleri Yönetimi Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Evli 1 çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mehmet Gülez – EY Danışmanlık İş Geliştirme Lideri

Mehmet Gülez EY Danışmanlık Hizmetlerinin İş Geliştirme Lideri olarak, şirketin pazara yönelik startejilerinin belirlenmesi, yatırım yapılacak sektörler üzerinde araştırmalarda bulunmak, öncelikli sektörler ve müşterlerin değişen piyasa koşulları içersinde beklentilerinin anlaşılması ve danışmanlık hizmetlerinin bu ihtiyaçlara destek olacak şekilde hizmetlerinin geliştirimesi, pazarlama ve iletişim planlarının yapılması, yurtdışındaki bilgi, birikim ve deneyimin Türkiye’ye getirilmesi faaliyetlerine liderlik etmektedir.

Daha önceki iş hayatında bir teknoloji girişimcisi, tekstil ve lojistik sektöründe aile şirketi yöneticiliği ve  kurumsal sektördeki kariyerinde de spor, medya endüstrilerinde Genel Müdür yardımcılıkları ve Stratejik Planlamadan sorumlu direktör olarak ilgili endüstrilerde dönüşüm sağlayacak projelerin tasarımcısı ve yöneticisi olarak görev almıştır.

Metin Aslantaş, CISA, CISSP

Metin Aslantaş, Deloitte Türkiye Risk Hizmetleri ekibinde ortak olarak görev yapmaktadır. Özellikle telekom operatörleri ve bankacılık sektörlerinde 15 yılı aşkın bir süredir birçok büyük ve karmaşık kuruluşlara denetim ve risk yönetimi danışmanlığı hizmetlerinde bulunmuştur. Hizmet verdiği kurumlar arasında, Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri ile, Rusya ve Ukrayna’nın da aralarında bulunduğu 10 dan fazla ülkedeki kuruluşlar bulunmaktadır. Metin Aslantaş, hizmet verdiği kurumlarda BT strateji ve organizasyon tasarımı, BT süreçlerinin yeniden tasarımı ve otomasyon araçlarına aktarımı, yazılım varlık yönetimi ve BT maliyet optimizasyonu projelerini yönetmektedir. Bankacılık sektöründe ana bankacılık değişim programlarında, proje yönetimi, test süreçlerinin yönetimi gibi başlıklarda hizmet vermiştir.

Muhammet Mustafa Cerit (BRSA, Head of Department)

mcerit

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl yazılım uzmanı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. BDDK da yazılım geliştirme, veri tabanı sistemleri ve bilgi sistemleri denetimi bölümlerinde çeşitli görevlerde bulunmuş olan Cerit, BDDK da bankaların bilgi sistemlerine düzenlemelerin hazırlanması, bankalarda gerçekleştirilen denetim faaliyetleri ve denetim faaliyetlerinden sonrasında gerçekleştirilen uygulama faaliyetlerinden sorumlu Bilgi Sistemleri Uyum Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Cerit CISA ve CRISC sertifikalarına sahiptir.

Murat Zaralı, Pegasus

Murat Zaralı 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Advantage (Boyner) Kart’ta ve satın alma sonrasında HSBC Bank’ta Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak 5 yıl çalıştı. 2004 yılında güvenlik alanında hizmetler ve ürünler sunan Vedius ICT şirketinin kurucu ortağı ve yöneticisi olarak 5 yıl görev yaptı. 2010 yılından bu yana Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’de Bilgi Sistemleri Güvenlik Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Şirketin güvenlik stratejilerinin belirlenmesi, kurumsal güvenlik mimarisinin oluşturulması ve yönetilmesi, güvenlik süreçlerinin uygulanması ve kontrolü, ISO 27001 ve PCI-DSS başta olmak üzere standart ve uyum konularında çalışmalar yürütmektedir. 2011-2015 yılları arasında 5 yıl Türkiye’yi Avrupa Sivil Havacılık Siber Güvenlik Çalışma Grubunda başarıyla temsil etmiştir.

Oğuz YILMAZ, Labris Networks, CTO

oguz1979 Ordu doğumlu olan Oğuz YILMAZ, öğrenim hayatını Ankara’da sürdürmüştür. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2001 yılında mezun olmasının ardından Mühendislik Yönetimi ve Bilim ve Teknoloji Politikaları alanlarında eğitim almıştır. Üniversite ve sonrası dönemlerde IEEE, TBD ve LKD’de aktif şekilde gönüllü sivil toplum çalışmalarında bulunmuştur. CISSP sertifikasyonu sahibi ve IEEE profesyonel üyesidir.
2002 yılında faaliyetine başlayan, Türkiye’nin ilk bilişim güvenliği yazılım donanım üretici firmalarından Labris Networks’ün kurucu ortağıdır. 1999 yılından bu yana güvenlik alanında çalışmaktadır.
Ağ güvenliği kapsamının gittikçe genişlemesi sayesinde bilişim güvenliğinin çoğu alanında bulunmuştur. Labris Networks ile alanında yetkin bir ekibin, güvenlik ürünlerinin ARGE ve üretimine odaklanmasını sağlamıştır. Bugün, 4000 den fazla kurumsal müşterisi ile Türkiye ve Avrupa pazarında faaliyet göstermektedir.
Oğuz Yılmaz, hali hazırda Labris Networks CTO görevini yürütmektedir.

Rıdvan Çabukel, EPİAŞ, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Direktörü

Dr. Rıdvan Çabukel, Maliye Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde tamamladı. 1990 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda çalışmaya başladı.Gazi Üniversitesi’nde İktisat Teorisi yüksek lisansı ve Pace Üniversitesi’nde (New York) Finansal Yönetim alanında İşletme Yüksek Lisansı (MBA) çalışmalarında bulundu. Gazi Üniversitesi’nde Muhasebe-Finans alanında doktorasını 2006 yılında tamamladı. New York’ta finans alanında görevler aldı ve Kırıkkale Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2001-2006 yıllarında BDDK’da Risk Yönetimi ve Düzenleme Dairesi’nde görev aldı. 2006 yılında TMSF’de Sigorta ve Risk İzleme Dairesi başkanı olarak risk yönetimi sistemlerini kurdu. 2007-2013 yıllarında TMSF’de Sigorta ve Risk İzleme, Strateji, Varlık Yönetimi, Finansman ve Tasfiye dairelerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Aynı dönemde, TMSF’yi temsilen Birleşik Fon Bankası, Adabank, Rumeli Hayat ve Pamuk Factoring şirketlerinde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, denetim komitesi üyesi ve denetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) ve Avrupa Mevduat Sigortacıları Forumu’nda (EFDI) yönetim kurulu üyesi olarak TMSF’yi temsil etti. TCMB, BDDK, SPK ve Hazine Müsteşarlığı’nındahil olduğu komitelerde ve özel çalışmalarda görev aldı. 2013 yılında Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ A.Ş.’nin kuruluş aşamasında risk yönetimi ve düzenleyici ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu Direktör olarak görev aldı. 2015 yılında Enerji Piyasaları İşletmeA.Ş.’ye (EPİAŞ) İç Kontrol ve Risk Yönetimi Direktörü olarak atanmıştır. Finansal Risk Yönetimi (FRM) ve SPK’a lisanslarına sahiptir. Akademik çalışmaları bulunan ve İngilizce bilen Rıdvan Çabukel, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Serkan Aziz Oral, TürkPara

1993 yılında Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesinden, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 2010-2011 yılları arasında ABD’de University of Connecticut’ta Finansal Risk Yönetimi (MSFRM) alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme alanında doktora çalışmasına devam etmektedir.

Çalışma hayatına 2000 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bankacılık Okulunda uzman yardımcısı olarak başlamıştır. 2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun açtığı yarışma sınavında başarılı olmasının ardından BDDK Ekonomik Değerlendirmeler Dairesinde Bankacılık Uzman Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 2003 yılında Bankacılık Uzmanı, 2011 yılında Bankacılık Başuzmanı olan Serkan Oral 2003-2007 yılları arasında BDDK Kuruluşlar I Dairesinde 2007-2017 yılları arasında ise Uygulama I Daire Başkanlığında görev almıştır. BDDK’da izin ve yetki işlemleri, banka mali bünye analizleri, risk yönetimi ve sorunlu banka çözümlemeleri konusunda çalışmış, kurum içi ve kurumlar arası birçok komite ve çalışma grubunda yer almıştır. Halen Turk Elektronik Para A.Ş.’de iç sistemler ve yasal uyumdan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Servet GÖZEL

servetgozel

Servet Gözel, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 2005 yılında KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi bölümünde BT denetçisi ve danışmanı olarak başlamıştır.  2008 ile 2012 yılları arasında kariyerine Hollanda’da yer alan global bankacılık grubu Credit Europe Bank’ta BT Yönetişim Koordinatörü ve KPMG Hollanda ofisinde BT danışmanı rolüyle devam etmiştir. 2012 yılından itibaren ise tekrardan KPMG Türkiye ofisine katılan Servet Gözel, bu yıldan itibaren Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi bölümünde Direktör Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Finansal hizmetler, telekom, üretim ve hizmet sektörlerinde yer alan önemli müşterilere, BT/süreç denetimi danışmanlığı, veri analitiği, hizmet kuruluşları denetimi, süreç iyileştirme, tedarikçi risk yönetimi, ödeme kuruluşları ve risk merkezi denetimleri konusunda hizmet vermektedir. Aynı zamanda ISACA Istanbul Chapter üyesi olan Servet Gözel, CISA ve ISO27001 sertifikalarına sahiptir. Özel ilgi alanları arasında; teknoloji trendleri, dijital finans teknolojileri ve veri analitiği yer almaktadır.

Seyit Ahmet BAŞ, Sayıştay Başkanı

28.07.1968 tarihinde Karaman’da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1991-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, 2003-2005 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı, 2005-2006 yıllarında Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2006-2010 yılları arasında Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Kurucu Genel Müdür, 2010-2011 yıllarında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006–2010 yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Vergi ve Teşvikler Komitesi eş başkanlığı, 2010 – 2011 yılları arasında Koordinasyon Kurulu üyeliği ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Vergi Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2010 – 2011 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan yardım programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyeti Başkanı olarak görev yaptı. 2011-2015 yılları arasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurucu Başkanı olarak görev yaptı. 29.08.2015 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yapmakta iken, 23.06.2016 tarihinde TBMM’nin 106’ncı birleşiminde Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir.

Sinem CANTÜRK, KPMG

sinemcanturk

Sinem Cantürk, kariyerine 1996 yılında Yapı Kredi Bankası’nda başlamıştır. 1996 ve 2006 yılları arasında takım lideri, uygulama mimarı, proje yöneticisi ve iç bilgi teknolojileri denetçisi rolleri üstlenmiştir. Bilgi teknolojileri ortamları ve sistemleri konusunda engin tecrübeye sahiptir. Sinem Cantürk, KPMG Türkiye’de Ortak ve Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Finansal hizmetler sektör lideridir. KPMG Türkiye bünyesinde gerçekleştirilen COBIT, ITIL, BS25999, CMMI, SOX, ISO gibi küresel çerçeveler ve standartlar doğrultusunda yapılan boşluk analizleri, dizayn ve uygulamaya alma başlıklarına odaklanan denetim, danışmanlık ve destek hizmetlerinden sorumludur.  Aynı zamanda, iş süreçlerinin iyileştirilmesi amaçlı süreç denetimleri ve süreç danışmanlık projelerinde rol almaktadır. KPMG Türkiye’deki kariyerinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketin denetim ile danışmanlık görevlerinde rol almıştır. Öncelikli sorumluluğu hizmetin kapsamı, genel kalitesi, regülasyonlara ve çalışma takvimine uyum ve müşteri memnuniyetidir. 2006 senesinden beri BDDK adına yapılan bilgi sistemleri denetimlerinde hem süreç, hem bilgi sistemleri konu başlıklarında aktif rol almaktadır Sektör tecrübeleri arasında finans sektörü (bankacılık,sigortacılık,faktoring), telekom, otomotiv yer almaktadır.

 

Tayfun KÜÇÜK, ODEA BANK , Genel Müd. Yrd.

19 Ağustos 1970 yılı, Ankara doğumlu olan Tayfun Küçük, 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Elektronik İş dalında yüksek lisans, 1993 yılında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümü lisans derecelerini elde etmiştir. 1993-1999 yıllarında Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Hazine Müdürlüğü’nde sabit getirili menkul kıymetler ve TL para piyasaları işlemlerinden sorumlu yönetici unvanıyla ve 1999-2005 yılları arasında, aynı Banka’da Nakit Yönetim Birim Müdürü unvanıyla görevini sürdürmüştür.

2005-2012 yılları arasında HSBC Bank A.Ş. Ödemeler ve Nakit Yönetimi Grup Başkanı olarak çalışmış olup, 2012 yılı itibarıyla Bilgi Teknolojileri, Direkt Bankacılık, İş Çözümleri ve İşlem Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Odeabank A.Ş.’de görevini sürdürmektedir.

Ümit Yalçın ŞEN, EY, Direktör

umityalcinsen Ümit Yalçın Şen, EY Türkiye Ofisi Siber Güvenlik Hizmetleri Bölümü’nde Direktör olarak görev yapmaktadır. Çalışma hayatına makina mühendisi olarak üretim sektöründe başlamış ve bu sektörde üretim planlama konusunda görev yapmıştır. Bir süre sonra bilgi teknolojileri (BT) alanında danışmanlık faaliyetleri yürüten bir firmada bilgi güvenliği danışmanı olarak görev almış ve yaklaşık iki yıl bu görevi sürdürdükten sonra 2005 yılında EY Türkiye Ofisi bünyesine katılmıştır. Bilgi sistemleri denetimi ve bilgi güvenliği alanında 12 yıllık bir tecrübeye sahiptir.

EY Türkiye bünyesinde hali hazırda BDDK mevzuatı uyarınca bankacılık sektöründe Bilgi Sistemleri Başdenetçisi olarak bilgi sistemleri denetimi çalışmalarında bulunmakta ve ayrıca Bilgi Güvenliği Hizmetleri Lideri olarak görev yapmaktadır. İkisi de İstanbul Teknik Üniversitesinden olmak üzere; Enformasyon Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi alanında Yüksek Lisans ve Makina Mühendisliği alanında Lisans derecelerine sahiptir. Bunların yanında çalışma alanıyla alakalı olarak CISSP, CISA, ISO 27001 ISMS Lead Auditor / Lead Implementer, CEH, ITIL, TOGAF, MCSE, MCSA ve CRMA sertifikalarına sahiptir.

Yasin BECENİ, Maneging Partner at BTS & Partners

beceniAv. Yasin Beceni, BTS&Partners’ın Yönetici Ortak’ıdır. Kendisi aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi hukuk yüksek lisans programlarında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku Politikaları ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku Politika ve Stratejileri derslerini vermektedir. Beceni 15 yılı aşkın bir süredir bilgi ve iletişim teknolojileri odaklı projelere hukuksal destek sağlamaktadır.

Av. Beceni, BTS&Partners’daki görevinin yanında uzmanlık alanıyla ilgili bir çok sivil toplum örgütü ile kurum ve kuruluşlara gönüllü ve profesyonel katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevde TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu üyeliği, Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nde Baş Akademik Danışmanı, TÜBİSAD ve TBV’nin baş hukuk danışmanlığı, UNESCO Milli Komitesi İletişim Komisyonu Üyeliği ABFT (American Business Forum in Turkey), ITechLaw ve IBA (International Bar Association) teknoloji komitesi üyeliklerini sürdürmektedir.

Beceni, uzmanlık alanıyla ilgili bir çok politika ve hukuksal düzenleme çalışmlarına aktif katkı vermekte olup bu çerçevede BTK E-İmza Koordinasyon Kurulu çalışma grubu başkan yardımcılığı, BTK Alan Adları Yerel Koordinasyon Kurulu çalışma grubu başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu İkincil Mevzuat Bilim Komisyonu (bilgi teknolojileri ile ilgili düzenlemeler açısından) başkan yardımcılığı, Adalet Bakanlığı E-Ticaret Kanunu ve Veri Koruması Taslak Mevzuat Komisyonu üyeliği, K.K.T.C. Siber Suçlar Yasası’nın hazırlık aşamasında AB danışmanı görevlerinde bulunmuştur.

Yasin Beceni Legal 500 2012’de ‘şüphesiz parlak bir yıldız’ olarak tanımlanmış ve Türkiye’deki TMT (Technolgy, Media and Telecommunications) alanında lider kişi seçilmiştir. Legal 500 2013’te Av. Beceni’nin ‘bir hukuk bürosunun önümüzdeki yıllarda yapması gerekeni yenide şekillendirdiği’ ve ‘alanında en iyi olduğu’ belirtilmiş, Legal 500 2014’te ise ‘Türkiye’deki BT sektörünü içten dışa tanıdığı ve yasal açıdan kapsamlı bilgisini güçlü bir stratejik yaklaşım ve üst düzey danışmanlıkla desteklediği’ ifade edilmiştir.

Yeşim ARAÇ, IDC Türkiye

Yeşim Araç 2013 yılında yazılım ve BT hizmetlerinden sorumlu analist olarak IDC’ye katıldı. Kurumsal uygulamalar, güvenlik ve yönetim yazılımları, uygulama geliştirme ve kurulum ve sistem altyapı yazılımları konusunda yazılım sektoründeki araştırma ve danışmanlık aktivitelerinin yürütülmesinden sorumludur. Ek olarak, BT Hizmetleri konusunda araştırma ve danışmanlık aktivitelerini destekleyecektir.
Araç IDC’ye katılmadan önce Türkiye’nin iyi bilinen sistem entegratörlerinden biri olan 4S Bilgi Teknolojileri’nde Yazılım Ürün Yöneticisi olarak görev aldı. Microsoft , Oracle, HP, IBM, EMC, Vmware, Citrix gibi üreticilere ait yazılım çözümlerinin, satış ekibine satış öncesi desteğinin sağlanmasından sorumluydu. 4S’in müşterilerine en uygun çözümü sunabilmek için farklı üreticilerin ürünlerinin kıyaslaması ve rekabet analizi yapmaktaydı. Ek olarak, global ve yerel yazılım market trendleri ve stratejik ön görüler hakkındaki fırsatları üst yönetimle paylaşmaktaydı.
Yeşim Araç, Başkent Üniversitesi’nin Bilgisayar Mühendisliği lisans derecesini tamamladı.Kariyerine Atlastek’de satış mühendisi olarak başladı.Hazır yazılım ürünlerinin satış ve müşteri yönetiminden sorumluydu.

BTYD Ödüller
BTYD Tanıtım Videosu