BTYD Logo

BTYD 27-28 Mart 2018

IX. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM VE DENETİM KONFERANSI 27-28 Mart 2018

IX. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM VE DENETİM KONFERANSI 3-4 Nisan 2018, İstanbul

Günümüzde tüm işletmeler çalışma biçimlerini ve iş hedeflerini bilgi teknolojilerine uyumlu hale getirerek rekabet avantajı sağlamaya çalışmaktadırlar. Bilgi Teknolojileri Yönetişimi işlemlerin daha etkin, hızlı ve güvenilir yapılmasına imkân tanırken, kendisine özgü bazı riskler yaratmakta, bu riskleri yönetecek kontrol mekanizmaları kurulmasını ve bu kontrollerin denetlenmesini zorunlu kılmaktadır.

ISACA Istanbul Chapter bilgi odaklı bir organizasyon olup amacımız işletmelerin tüm süreçlerinin ayrılmaz parçası haline gelen bilgi teknolojilerinin yönetilmesi ve denetlenmesine yönelik merkezi bir bilgi kaynağı ve kılavuz oluşturmak, bu yönde ülkemize katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, 2010 yılından bu yana her yıl düzenlenmekte olan Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı’nın 9uncusu, 3-4 Nisan 2018 tarihlerinde “BLOCKCHAIN” temasıyla İstanbul Milli Reasürans’da gerçekleştirilecektir. Konferansta Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 5.01.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği ve Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği tüm yönleriyle ele alınacaktır.

Alanında ilk ve tek olan bu konferans 300’den fazla profesyonelin katılımı beklenmekte olup, etkinlik daha önce Sayıştay, Kamu Gözetim ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İç Denetim Koordinasyon Kurumu, Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlarımızın Başkan ve üst düzey yöneticilerinin açılışları ile gerçekleştirilmiştir.

Eşsiz öğrenme ortamı

BT Yönetişim ve Denetim konusunda uluslararası alanda en uzman kişilerin yapacakları sunumları ve aktaracakları tecrübeleri dinleme fırsatı.

Kamu ve özel sektör bilişim yöneticileri buluşması

Kamu düzenleyici ve denetleyici otoritelerinden bankalara, sigorta kuruluşlarından aracı kurumlara, belediyelerden sağlık sektörüne, farklı sektörlerden tüm bilişim yöneticileri ile buluşma fırsatı

İş geliştirme ve tanışma

BT Yönetişim ve Denetim alanındaki tüm profosyonellerin bir araya geldiği en büyük etkinlikte yer alma fırsatı, yeni işler ve kariyer imkanı.

Sınavlara hazırlık, CPE kazanımı

CISA, CISM, CIA, CS Nexus gibi sertifika adaylarına sınavlar hakkında bilgi, örnek soruların incelenmesi. Sertifika sahipleri için CPE kazanma imkanı.

Başlıca konular

BITCOIN I COBIT l CSX l Yönetişim l Risk Yönetimi l Denetim l Düzenlemeler l Mobil Güvenlik l BYOD l Bilişim Hukuku l Siber Güvenlik l Sertifikalar I GRC

Konferans ile ilgili detaylı bilgiye www.btyd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

BTYD Konferansı Düzenleme Kurulu

Ana Sponsor

Stratejik Ortaklar


Destek Sponsorları

 
BTYD Ödüller
BTYD Tanıtım Videosu